SOKO Transmisije MOSTAR  je tvornica kardanskih vratila, poluosovina, srednjih ležajeva, križ-osovina i zupèastih prijenosnika. Sve izvedbe kardanskih vratila i poluosovina SOKO proizvodi od standardnih i serijskih usvojenih elemenata. Takoðer, proizvodi kardanska vratila van standardnih velièina i izvedbi po posebnom dogovoru. Glavni noseæi elementi kardanskih vratila izraðeni su od otkivaka kvalitetnih konstruktivnih èelika koji imaju veliku dinamièku i statièku izdržljivost. 

Obrada elemenata je na automatskim i poluautomatskim specijalnim strojevima koji zadovoljavaju najstrožije kriterije toènosti. Kardanska vratila imaju standardizirane mjere na prirubnicama prema prikljuècima na domaæim i inozemnim vozilima.

U cilju uravnoteženja masa montiranog sklopa, kardanska vratila se obavezno balansiraju na specijalnim strojevima, prema standardu VDI2060 u odgovarajuæem kvalitetu. Ovakvo jedno vratilo garantira miran rad, bez šuma, dinamièkih udara što osigurava dugotrajan rad prikljuènih sklopova.

U dijelu proizvodnje zupèastih prijenosnika imamo specijaliziranu proizvodnju transmisionih  ureðaja za vozila i strojeve za poljodjelstvo.

 

soko.transmisije@gmail.com

Copyright  ©  Mostar, BiH, travanj 2003