KARDANSKA VRATILA

[Početak]  [Natrag] [Naprijed]

Izvedba  ST-01:

[mm]

 Mdmax

(Nm)

 Tip

 Type

 A   

 ±0,1

 B

      (H7)

 C

 D

 E

 F

 H

   1)     J

 2)   I

 K

 M

 N

      P

 RxS

 T

 U

 V

 Y

 Z

 3)

a

  4)

 O

 5)

 L

 200  058  58  47  30  24   18  2  4  58   4   5  32  110  22x19x13 DIN5482      35x1,5   35  29  100  15 47  30  30  270
 300   065   65  52  35  28  22  2  5  58  4   6  32  110  22x19x13 DIN 5482  35x1,5   35  29  100  15 47  30  30  270
 400   075   75  62  42  37  29  3   6  68   6   6  44  123

 28x23x6 DIN 5463

 40x2,5  48  37,5  124  20  51  30  50   340
 750  090  90 74,5  47  44  36  3   6  92  4   8  48 126

  32x25x10  DIN5464

 60x2  56  27  121  15  38,5  25  45   315
 1250  100  100  84  57  54  40  3  7  92  8  8  48 126

  32x25x10  DIN5464

 60x2  56  27  121  15  38,5  25  45   315
 3200

 

 120

 120.1

 120 101,5  75  64  41  3  8 125   8

 8

 10

 58

 62

 216

 246

 48x42x8 DIN 5463

 48x42x16 IS 282

  70x3  81

 47

 50

 210

 239

 15

 20

 65

 20

 25

 100

 468

 520

 3200

 6200

6200

150

150.1

150.2

 150

 150

 130

 130

 90

 90

 70

 80

 90

 42

 60

 60

 3

 3

 9

 10

 10

 125

 158

 158

 8

 8

10

12

12

 58

 75

 90

 216

 306

 306

 48x42x8 DIN5463

 60x55x28 DIN5482

  60x55x28 DIN5482

 70x3

 90x5

 90x5

104

104

  47

  68

  68

210

298

298

15

22

22

65

81

81

20

30

35

100

110

468

641

671

7500

165

165.1

165.2

165 140 95 80 60 3 10 165 8

12

14

16

82

277    65x60x30 DIN5482   90x5

128

126

124

 58  275  30   100  20  100  643

8500

180

180.1

180.2

 180 155.5  110   90  70  3 10 165   8

  12

14

 16

  82

  277   65x60x30DIN5482   90x5

128

126

124

 58  275  30   100  20  100  643

1) krug rotacije                                                              

2) broj rupa na prirubnici      

3) ugao prelamanja kardanskog zgloba

4) dužina izvlačenja (teleskopiranja) kardanskog vratila

5) najmanja moguća dužina ove izvedbe

 

    

 Sva kardanska vratila sadržana u katalogu obilježavaju se prema utvrđenom sistemu oznaka. Oznaka sadrži: broj izvedbe, tip i minimalnu dužinu. Oznaka kardanskog vratila koje ima zaštitnu oblogu sadrži uz oznaku tipa i dopunsku oznaku Z.

 

Primjer:

 

Kardansko vratilo izvedbe ST-01, tipa 065 i minimalne dužine Lmin=1250 označava se:

          

                                    Kardansko vratilo ST.01.065/1250

 

kardani-soko@tel.net.ba

[početak]  [kardanska vratila]  [zupčasti prijenosnici]  [kontakt informacije